Nakauwi na cover

Nakauwi Na

Written by Rommel Lacambra • Board by Arjay Samson | 21 January 24

Lahat ng tao sa dyip, pagod at bagot

Hinahanda ang sarili sa pag-uwi at higa

Siyang nakikiusap sa hangganan ng layo

Siyang nakikisama sa pagliko at biglaang hinto

Saka tutunghay sa labas ang mga matang namimitig sa pagtitiyaga

Nang malamang hindi pa tapos ang paglibot

Pinilit ang dumadausdos na posisyong isiniksik

"Dalawa pa!" at maghihimutok ang masang sakay 

Inipit ang musmos na binayaran ng tatay

Lahat ay nasa kalagpasan na ng pasensya

Pinag-iiba ng pagninilay, binubuod ng mga walang imik

Na presensyang nakikisama sa katal-katal na makina

Iba't ibang hikahos ang kahalo sa samyo ng mga pabalik at papunta

Kamao sa kambyo, pihit ang benteng ipit sa daliring ginaspang ng karanasan

Sa ugong ng rosaryo, humampas ang sampaguitang kuwintas

Sinirko ng hari ang manibelang may mga kamay na binakasan

Ng pawis at oras na ibinuwis sa paghihintay

Akong nasa tapat ang pinakalantay sa dekadang hapis ng paglululan

Tinitipa ang mga segundong alay sa pagkayamot

Pinula ng lumalagos na init ng araw, 

Huminog sa isang oras na pagbabaybay

Tantos ang bilang ng upuang pupunan,

Punuan ang kaliwa at kanan, bawat kanto at pagitan

Himagsikan sa mga hiningang humahangad ng pwestong prentehan

Pumipinto ang pagal sa katawan

At sumasara na ang bintana ng paningin

Humahapo ang lahat, ngunit nakapapayapang isipin

Na sa kabunsuran ng sumasaid na enerhiya at gasolina

Sa buklod na barya at ganid ng mga busina

Hinahango kami nito sa iisang tugma: hindi ako pagod mag-isa