Leksyon sa Eleksyon cover

Leksyon sa Eleksyon

Written by Jamilla Marie Matias • Board by Arjay Samson | 20 May 24

May isang taon na mula nang umasa ako sa pagbabago sa sistema ng kataas-taasang kongreso sa Pamantasan. Tanda ko pa kung paano ko pinili ang mga lider-estudyante na sa paningin ko’y may angkop na plataporma para sa aming mag-aaral. Ngunit, taliwas sa pangakong gagawing makulay, inklusibo, at progresibo ang paaralan, tila ba naging tampulan ng pangamba at duda ang konsehong aking inaasahan. 

Di ko sukat akalain na ang mga pinagkatiwalaang ihalal sa upuan ay magiging dahilan ng kaguluhan. Pinako ang mga pangakong naglantad ng katotohanan, marahil ay kinutya rin at pinagtawanan ang mga hinaing ng kapwa iskolar ng bayan. Siyang nagdulot ng markang kailan ma’y di mabubura at malilimutan. 

Kaya naman, tangan-tangan ko ang mga leksyong natutunan ko sa nakaraang eleksyon—na ang pagkilala sa kandidato ay hindi lamang dapat sa matatamis na salita kundi pati na rin sa prinsipyong taglay na panghahawakan gaano man kataas ang daluyong na sasalubong sa terminong daratnan. ‘Yun bang titindig sa bawat hamon, hindi katahimikan ang magiging tugon, mas lalong hindi sa pagong hihingi ng solusyon. May pananagutan sa kanilang sinumpaang tipan, magiging boses ng mga mag-aaral ng eskwelahan. Hindi mang-iiwan at hindi isasantabi ang kritisismo ng nasasakupan. 

Nalalapit nanaman ang pag-usbong ng bagong kabanata. Tanda ito ng pagsasara ng gula-gulanit na dulong pahina. Subalit hindi pa rin dito natatapos ang laban dahil ika nga’y ang namulat ay hindi na muling pipikit. Kaya’t pilit man ipalipad sa eroplanong papel ang mga nagdaang suliranin, patuloy pa rin lalaban upang katarungan ay makamtan. At lagi’t laging isasaisip at ipaglalaban ang aking karapatan. 

Nawa’y ang pagsilang ng makabagong simula ay ang panunumbalik ng tiwala’t integridad na kay tagal nawala. Kung kaya, bagamat maraming alinlangan, datapwat maraming tumatakbong katanungan sa isipan. Sisiguraduhin at titiyakin pa rin na gagamitin ang ipinagkaloob sa aking kapangyarihan. Mariing mangingilatis ng mga nararapat at iluluklok sa pwesto ay tapat. Sapagkat nakasalalay sa aking boto ang kahihinatnan at darating na kinabukasan sa sinisinta kong Pamantasan.