Paalala sa Mahimbing cover

Paalala sa Mahimbing na Pahinga

Written by Jan Rennie Abat • Board by Elyse Abadilla | 18 March 24

Pansin mo rin ba ang pag-igsi ng gabi? 

Sa pagsibol ng kapanahunan ay tila oras ng buwan ay nababawasan. Ang walong oras ay naging pito, ang pito’y bumagsak sa lima, at ang lima ay nauwi na lamang sa tatlong oras na pagitan mula pagpikit ng mata hanggang sa pagsikat ng bagong umaga. 

Kapag humarap na sa patong-patong na takdang-aralin at pagsusulit, pahinga at tulog ang madalas na isinasakripisyo ng mga mag-aaral. Ngunit sa paggunita ng nagdaang linggo ng kamalayan ng hipig, ating kikilalanin ang halaga ng nakagawiang minsan nang binalewala– ng pagtulog na unti-unting ninanakawan ng panahon.

Linggo ng Pagpapahinga

Sinimulan noong 1998, mahigit dalawang dekada na nang ipinagdiwang ng National Sleep Foundation (NSF) ang Sleep Awareness Week bilang pagkilala sa kahalagahan ng pagtulog sa kagalingan ng bawat isa. Kaakibat nito ay ang pagkilala ng mundo sa World Sleep Day noong ika-15 ng Marso. Sa pamamagitan ng pagkilatis ng mga bagong pananaliksik, nabibigyang liwanag ng taunang selebrasyon ang malungkot na realidad ng kakulangan sa kalidad na tulog ng karamihan, higit pa ang masamang epekto na dulot nito sa pisikal at mental na kalusugan.

Isa na rito ang ebidensya na nagsasabing ang kakulangan sa tulog ay nagdudulot ng pagpalo ng panganib ng problema sa kalusugan kabilang ang sakit sa puso, alta-presyon, at ang maya’t-mayang pagkatok ng kalungkutan ng depression. Kaya’t kung ikaw ay isa sa libo-libong pinipiling labanan ang pagpikit ng mga mata ay marahil kailangan mo na ring marinig ang masikot na proseso ng pagtulog at ang pagyari ng isang kalidad na pahinga.

Salubong sa Mainit na Araw

Kasalungat sa paniniwala ng karamihan, ang pagsipa ng maayos na tulog ay hindi sa paghiga sa kama tuwing gabi bagkus ay sa pagmulat ng mga mata sa umaga. Bukod sa pagiging hudyat ng pagbangon ng katawan, ang matingkad na liwanag na hatid ng sikat ng araw ang siyang nagsasaayos ng ating body clock– ang natural na oras ng paggising at pagtulog ng katawan. Bunsod nito ay ang pagkaalisto sa pag-angat ng araw at ang kadalian ng pagdating ng antok sa pag kislap ng buwan.

Matapos ang masaganang pagbangon at pagharap sa bagong umaga ay nariyan ang pagiging aktibo at pagkain nang tama na magpapanatili ng maayos na takbo ng oras ng katawan. Kaya’t sa pagbungad pa lang ng araw ay maiging makapag-ehersisyo kahit na 30 minutong paglalakad lang. Higit pa ay ang kahalagahan na makakain ng tatlong beses sa isang araw, ng tama sa oras, at ng mga putaheng may dalang sustansya. Ang mga simpleng bagay na ito– bagama’t parte ng normal na buhay ay sila ring napapasawalang-bahala– ay nagbubunga sa kalidad na tulog, ayon sa 2022 na pag-aaral ng NSF.

Patungo sa Panaginip na Himbing

Sa paglubog ng araw, anumang tukso ang lumapit ay mainam nang iwasan ang pag-inom ng kape sa dapithapon at ang pagtulog nang maaga sa gabi upang gumising ng madaling araw. Sapagka’t ang dalawang gawain na ito ay nagiging dahilan ng pagkawarak ng balanse ng ating body clock; ang pagkawarak ng tulog na kumpleto’t tama sa oras. 

At sa pagsapit ng kampana ng paghiga sa kama ay isang mairerekomendang gawain ang makinig sa mga musikang nagpapakalma sa isipan matapos ang nakapapagod na araw. Isang paalala rin ng mga eksperto na huwag kalimutang gawing malinis, madilim, at tahimik ang pagtutulugan. Anumang gadget ay siya nang itatabi, ang mga mata’y siya nang ipipikit, at ang katawan at isipan ay pagpapahingahin. 

Datapwa’t ang iba sa kaalamang nilathala’y hindi na bago sa isipan, hindi mapagkakailang karamihan ay pinagpapaliban na lamang ang pahinga; ang pagtulog ng kinagabihan at paggising sa liwayway matapos lumipas ang walong oras. Kaya’t alintana ng layunin ng nagdaang National Sleep Week at World Sleep Day, ay nararapat na muli’t muling idiin ang pangangailangan ng mahimbing at kalidad na tulog higit pa sa mga mag-aaral. At sa pagbaon ng mumunting paalala ukol sa pagtulog ngayong linggo ay haharap sa bagong umaga, babangon nang hindi pagod, at handang sasalubungin ang mga hamon hanggang sa pagpatak ng gabi ng paghipig. Ito ang hakbang tungo sa mas malusog na kinabukasan.